Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w olimpiadach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ich laureaci i finaliści  nie tylko otrzymują celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu, ale też mają największe szanse podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.…