Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00 – 17.00

11.00 – 17.00

8.00 – 14.30

9.00 – 14.30

9.00 – 14.00

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura