Przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Sowińska
iwonasowinska@interia.pl

Z-ca przewodniczącej
Hubert Skotkowski

Członkowie Zarządu Rady Rodziców
Katarzyna Wyszogrodzka
Agata Niesyto
Wojciech Zarzycki
Sebastian Hara