Informacja SMS  dotycząca Rady Rodziców.

Wszyscy chętni do otrzymywania bezpłatnych informacji na temat działań szkolnych, proszeni są o wysłanie sms na numer 664400100, o treści: TAK.RR16 (koszt sms inicjalnego jak za zwykły sms). 


Przy szkole jest Stowarzyszenie, które powstało jako organizacja skupiona wokół Rady Rodziców. Stowarzyszenie może być/jest inicjatorem własnych projektów edukacyjno-pomocowych lub służy jako miejsce do zbierania funduszy na rzecz szkoły, uczniów, etc.

Numer konta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łazach,

98 1020 1055 0000 9502 0396 2347 (TO JEST NOWY NUMER KONTA).

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura