Ważne

2 listopada 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńcze są zorganizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Categories: Aktualności