Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu, od 22 marca, wszystkie klasy funkcjonują w trybie nauki zdalnej. Traci moc wcześniejsza decyzja organizacyjna. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.…

Harmonogram rekrutacji

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje…