Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Brunon Szulik

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Alexandra Orłowska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Kinga Krzywicka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Dorota Brożek