Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Maja Świtulska

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Aleksandra Milone

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Dorota Brożek