Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Szymon Szlichciński

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Izabela Kiljańczyk

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Maja Świtulska

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Maya Godwani

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Justyna Zabielska