Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Maya Godwani

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Filip Sotek

Sekretarz
Maria Dymek

Członek Zarządu
Juliusz Królikowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Dorota Brożek