Adam Kozieł

Strażnik szkolny pełni dyżur przy budynku szkoły przy ul. Łączności