Rekrutacja do szkół średnich

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zbliża się termin wyboru przez młodzież z klas 8 dalszego etapu kształcenia.
Kuratorium Oświaty w dniu 31.01.2020 r. wydało zarządzenie nr 8 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym również określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Portal www.wybieramszkole.pl, który jest dedykowany dla uczniów planujących dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy przedstawia wiele ważnych informacji, które są na bieżąco aktualizowane.
W zakładce „Harmonogram” opublikowano terminy wynikające z w/w zarządzenia https://www.wybieramszkole.pl/?h=h
W zakładce „Dni otwarte” opublikowano terminy spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych https://www.wybieramszkole.pl/?msc=Warszawa&open=sort
Ponadto portal zapewnia wyszukiwanie szkół, m. in. według:
• typu szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
• lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
• rankingów,
• przedmiotów rozszerzonych.

Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/
Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować na adres: info@wybieramszkole.pl

Prezentacja – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Categories: Aktualności