Jacek Tuzinek
j.tuzinek@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć
poniedziałek 14.30 – 15.30
(szkoła przy ul. Łączności)
piątek 8.00 – 9.00

Milena Wojciechowska
m.wojciechowska@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć
wtorek 8.00 – 9.00
piątek 8.00 – 9.00

Grzegorz Liwiński
g.liwinski@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć:
środa 14.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 8.30

Magdalena Rogowska
m.rogowska@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć:

wtorek, 8.00 – 9.00 (budynek przy ul. Łączności)
czwartek, 14.30 – 15.30 (budynek przy ul. Słojewskiego)