Agnieszka Ewa Tyczyńska

a.tyczynska@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 11.00 – 12.00
piątek 15.00 – 16.00

Grzegorz Liwiński
g.liwinski@lazy.edu.pl

Godziny przyjęć:
środa 14.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 8.30