Przewodniczący Rady Rodziców
Hubert Skotkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Wojciech Zarzycki
Skarbnik
Sebastian Hara
Członkowie Prezydium Rady Rodziców
Iwona Nowak – Sekretarz Rady Rodziców
Beata Muszyńska
Aldona Serewa