Przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Sowińska
iwonasowinska@interia.pl

Skarbnik oraz reprezentant klas 4 – 6
Sebastian Hara

Członkowie Zarządu Rady Rodziców
Reprezentant klas 0 – 3: Piotr Piankowski
Reprezentant klas 7 – 8: Blanka Wrona
Anna Czasak
Urszula Wołosewicz

Informacja od Rady Rodziców:

Szanowni Państwo, 

drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 było dla wszystkich trudnym doświadczeniem. To była ciężka próba szczególnie dla naszych dzieci, dla których ten nowy świat stał się jeszcze większą niewiadomą. 

Bez wątpienia wszyscy życzymy sobie, aby w obecnym roku szkolnym dało się pracować w sposób jak najbardziej „normalny”. 
Otwarta szkoła i skuteczne nauczanie w gronie rówieśników, zdrowi nauczyciele i dzieci, rodziny jest marzeniem wszystkich z nas.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego obowiązek odpowiedzialności za naszą lokalną społeczność ponosimy WSZYSCY: nie tylko sąsiad, nie tylko dyrekcja szkoły, ale „JA”.
Proszę Państwa, fakty są takie, że bez przyjęcia postawy głębokiej odpowiedzialności społecznej, która zaczyna się od nas samych, nie poradzimy sobie.  

Dlatego, jako Przedstawiciele Rodziców apelujemy do Państwa o szczególną czujność, o zrozumienie powagi sytuacji i wzięcie na siebie dbałości w obszarze, na który mamy wpływ.
Kontrolujmy stan zdrowia, mierzmy sobie i dzieciom temperaturę, zatrzymujmy dzieci w domu jeśli cokolwiek wzbudzi naszą wątpliwość. Dzisiaj, to nie jest nasza prywatna sprawa, ale dojrzałość wyrażona troska o dużą społeczność.  W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego profilaktyka, roztropność,  to przejaw współodpowiedzialnej postawy a nie przewrażliwienia!

Dyrekcja Szkoły podjęła szereg działań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka epidemii i prawdziwa troska o dzieci i pracowników szkoły.
Znajdziecie je Państwo w pod tym linkiem: http://lazy.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/OAD.011.22.2020-07b-Procedura-przeciwepid-zal1-do-zarz-vost.pdf Jednocześnie podczas spotkań z Wychowawcami zostanie przekazany dzieciom do podpisu przez rodziców dokument – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i pouczenie o odpowiedzialności za składaną deklarację. 

Jednym zdaniem: PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA MUSI ZACZYNAĆ SIĘ W NASZYM DOMU.

Pozdrawiamy serdecznie,
Rada Rodziców