Osiągnięcia uczniów i nauczycieli w konkursach przedmiotowych MKO, olimpiadach MEiN oraz innych konkursach, turniejach i zawodach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Tegoroczne konkursy przedmiotowe organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zostały zakończone…