„Man kann nicht nicht kommunizieren” – „Nie można się nie komunikować”

W dniach 22-29 maja 2024 r. w ramach wymiany uczniowskiej nasza szkoła wraz ze szkołą partnerską Marie-Curie-Gymnasium w Neuss realizowała projekt „Man kann nicht nicht kommunizieren” – „Nie można się nie komunikować”. Projekt ten realizowany był częściowo w Neuss, a częściowo we Frankfurcie nad Menem. Podczas tego spotkania młodzież polska i niemiecka zajęła się z tematyką szeroko pojętej komunikacji. Podczas szkolnych warsztatów przeprowadzonych przy współpracy z Centrum Integracji Neuss młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych podkreślających wagę komunikacji bez agresji. Młodzież dzięki tym ćwiczeniom mogła dokonać analizy własnego zachowania w sytuacjach interpersonalnych. Ćwiczenia koncentrowały się na zdobyciu wiedzy pomocnej w określeniu własnego stanowiska na temat konfliktów, ograniczania bodźców agresywnych, refleksji nad czynnikami przemocy oraz oceny osobistego ryzyka. Podczas warsztatów w Muzeum Komunikacji we Frankfurcie nad Menem młodzież zajęła się z kolei inną formą komunikacji. Warsztaty ukierunkowane były na sposób w jaki ludzie mogą się ze sobą komunikować. Zaliczyć do nich należy warsztaty z kodowania, programowania, tworzenia hologramów. Młodzież poznała historię rozwoju telekomunikacji i w sposób praktyczny mogła również się przekonać jak działały takie urządzenia jak, faks, telefon stacjonarny, telegraf. Projekt był również okazją do bliższego poznania swoich partnerów, ich rodzin, kultury, życia dnia codziennego.

Integracji grupy służyło wspólne zwiedzanie Neuss, Duesseldorfu, Frankfurtu nad Menem. Był to czas kiedy młodzież w sposób aktywny mogła wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce oraz skonfrontować swoją wiedzę szkolną z tym co mówią przewodnicy i metodycy. Projekt był okazją na wzajemne przełamywanie stereotypów.

                                                                                                                      Koordynator projektu

                                                                                                                      Lucyna Bajak

Categories: Aktualności