Dokumenty świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej [docx]
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej [pdf]


Regulamin świetlicy
Procedura odbierania dzieci ze świetlicy


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób objętych wnioskami o przyjęcie do szkoły i uczniów szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób niebędących rodzicami lub opiekunami prawnymi, upoważnionych do odbierania dzieci ze szkoły