Sekretarz szkoły

Danuta Szulczewska
sekretariat@lazy.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
7.00 – 16.00