Poprzednie jadłospisy


Regulamin stołówki
Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej

Harmonogram obiadów w szkole przy ul. Łączności
Harmonogram obiadów w szkole przy ul. ks. H. Słojewskiego


Szanowni Rodzice!

Od września 2021 r. koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 7,00 zł.

Wpłat za abonament miesięczny należy dokonywać w terminie do 10 dnia miesiąca, w wysokości zależnej od przewidywanej liczby dni korzystania ze stołówki w danym miesiącu (wpłata = liczba dni x 7 zł).

Obiady jednorazowe można wykupić u intendenta, nie później niż do godz. 9:00 danego dnia.

W sprawie płatności za obiady należy kontaktować się z intendentem – Panią Agnieszką Domańską-Szulik.

e-mail: stolowka@lazy.edu.pl
tel.: 22 757 73 61 wew. 117


Odwoływanie obiadów

Rezygnacja z obiadu w konkretnych dniach jest uwzględniana, poprzez zmniejszenie należności za obiady, pod warunkiem że zgłoszenie zostanie dokonane nie później niż do godz. 8:30 danego dnia. Rezygnacje należy zgłaszać mailem na adres: stolowka@lazy.edu.pl, a w przypadku braku możliwości przesłania maila telefonicznie na numer: 22 757-73-61 wew. 117.

Całkowita rezygnacja z korzystania ze stołówki może być złożona w każdym czasie, tylko w formie maila przesłanego na w/w adres stołówki lub pisemnie. Rezygnacja obowiązuje od dnia jej złożenia, jeśli zostało to dokonane do godz.8:30, albo od kolejnego dnia.


Opłata abonamentowa za Grudzień 2021 r.- 112,00zł zł(16 x7,00zł)
Jeżeli w dniach 23.12.2021r oraz 27-31.12.2021r. Państwa dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej, wówczas do abonamentu należy doliczyć dni prowiantowane.


Opłata abonamentowa za Styczeń 2022r.- 133,00zł zł(19  x7,00zł)

Opłata abonamentowa za Marzec 2022r.- 161,00zł zł(23 x7,00zł)

Opłata abonamentowa za Kwiecień 2022r.

Klasy 1-8  119,00zł zł (17 x7,00zł)
Oddział grup 0  140,00zł (20×7,00zł)

Opłata abonamentowa za Maj 2022r.

Klasy 4-8 wynosi 119 zł ( 17 dni )

Klasy 1-3 wynosi 140zł ( 20 dni )

Grupy O wynosi 147 zł ( 21 dni )

Dni 24, 25, 26 maja 2022r. (egzaminy klas 8) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach (24, 25, 26 maja 2022r.) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze tylko dla uczniów, klas 0-3 szkoły podstawowej.

Opłata abonamentowa za Czerwiec 2022r.

Klasy 8 wynosi 98 zł ( 14 dni )

Klasy 1-7 wynosi 105 zł ( 15 dni )

Grupy 0 wynosi 147 zł ( 21 dni )

Jeżeli Państwa dziecko nie będzie korzystało z obiadów w w/w dniach, prosimy o indywidulane odwoływanie obiadów.

Zgłoszenia nieobecności przyjmujemy do godziny 8.30 pod numerem telefonu:

22 757 73 61 wew. 117 , e-mailem (stolowka@lazy.edu.pl)Wpłat należy dokonywać przelewem do 10 – tego dnia bieżącego miesiąca.

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres e-mail: stolowka@lazy.edu.pl