Poprzednie jadłospisy


Regulamin stołówki
Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej

Harmonogram obiadów w szkole przy ul. Łączności
Harmonogram obiadów w szkole przy ul. ks. H. Słojewskiego


Szanowni Rodzice!

Od września 2022 r. koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 8,00 zł.

Wpłat za abonament miesięczny należy dokonywać w terminie do 10 dnia miesiąca, w wysokości zależnej od przewidywanej liczby dni korzystania ze stołówki w danym miesiącu (wpłata = liczba dni x 8 zł).

Obiady jednorazowe można wykupić u intendenta, nie później niż do godz. 9.00 danego dnia.

W sprawie płatności za obiady należy kontaktować się z intendentem – Panią Agnieszką Domańską-Szulik.

e-mail: stolowka@lazy.edu.pl
tel.: 22 757 73 61 wew. 117


Odwoływanie obiadów

Rezygnacja z obiadu w konkretnych dniach jest uwzględniana, poprzez zmniejszenie należności za obiady, pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie dokonane nie później niż do godz. 8.30 danego dnia. Rezygnację należy zgłaszać mailem na adres: stolowka@lazy.edu.pl, a w przypadku braku możliwości przesłania maila telefonicznie na numer: 22 757-73-61 wew. 117.

Całkowita rezygnacja z korzystania ze stołówki może być złożona w każdym czasie tylko w formie maila przesłanego na w/w adres stołówki lub pisemnie. Rezygnacja obowiązuje od dnia jej złożenia, jeśli zostało to dokonane do godz.8.30, albo od kolejnego dnia.


Opłata abonamentowa za wrzesień 2022 r.

Grupy 0      176,00zł        (22×8,00zł)

Klasy 1-8   168,00zł        (21×8,00zł)

Opłata abonamentowa za październik 2022 r.

Grupy 0      168,00zł        (21×8,00zł)

Klasy 1-8   152,00zł        (19×8,00zł)

Opłata abonamentowa za Listopad 2022 r.

Grupy 0 160,00zł (20 x 8,00zł)

Klasy 1-8 160,00zł (20 x 8,00zł)

Opłata abonamentowa za Grudzień 2022 r.

Grupy 0  168,00zł (21 dni x8,00zł)

Klasy 1-8  128,00zł ( 16 dni x 8,00zł- przerwa świąteczna klas 1-8 od 23.12 do 30.12.22r. )

Opłata abonamentowa za Styczeń 2023 r.

Grupy 0  168,00zł (21 dni x8,00zł)

Klasy 1-8  168,00zł ( 21 dni x 8,00zł )

Opłata abonamentowa za Luty 2023r.

Grupy 0 160,00zł   (20 x 8,00zł)

Klasy 1-8 80,00zł  (10 dni x 8,00 zł odliczone Ferie Zimowe 13-24.02.2023).


Opłata abonamentowa za Marzec 2023r.

Grupy 0 184,00zł (23 x 8,00 zł)

Klasy 1-8 184,00zł (23 x 8,00 zł)


Jeżeli Państwa dziecko nie będzie korzystało z obiadów podczas Ferii Zimowych (13-24.02.2023), uprzejmie proszę o indywidualne odwołania obiadów na adres: stolowka@lazy.edu.pl lub telefonicznie Tel 22 757 73 61 wew. 117Jeżeli Państwa dziecko nie będzie korzystało z obiadów w w/w dniach, prosimy o indywidualne odwoływanie obiadów.

Zgłoszenia nieobecności przyjmujemy do godziny 8.30 pod numerem telefonu:

22 757 73 61 wew. 117 , e-mailem (stolowka@lazy.edu.pl)Wpłat należy dokonywać przelewem do 10 – tego dnia bieżącego miesiąca.

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres e-mail: stolowka@lazy.edu.pl