Osiągnięcia uczniów i nauczycieli w konkursach przedmiotowych MKO, olimpiadach MEiN oraz innych konkursach, turniejach i zawodach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Tegoroczne konkursy przedmiotowe organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zostały zakończone…

Konkursy i Olimpiady

Drodzy Uczniowie,zapraszamy Was do udziału w konkursach przedmiotowych MKO oraz olimpiadach MEiN w roku szkolnym 2021/22.Szczegółowe informacje znajdziecie u swoich nauczycieli oraz na stronach: www.konkursy.mscdn.pl Terminy olimpiad w roku szkolnym…