Konkursy przedmiotowe – najważniejsze informacje

Drodzy Uczniowie,

chcemy Wam przedstawić najważniejsze informacje dotyczące konkursów przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uprawnienia laureatów i finalistów

Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych wynikają z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), art. 44j, art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Pliki do pobrania:

Categories: Aktualności, konkursy