Sukcesy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach

Rok szkolny 2022/2023
W dn. 6 czerwca 2023 r. w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanych w roku szkolnym 2022/2023. Dyrektor szkoły, pani Anna Łupińska została zaproszona na tę uroczystość wraz z Zofią Gągałą z klasy 8b, laureatką, która uplasowała się na wysokiej 3. pozycji wśród wszystkich laureatów i finalistów konkursu z biologii.

Zosia reprezentowała podczas uroczystej gali wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach.
Ich sukces to jednocześnie sukces szkoły umiejętnie wspierającej utalentowaną młodzież i rodziców, którzy dbają o edukację swych dzieci. Realizacja wielu projektów, innowacji pedagogicznych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia pozwala z powodzeniem kształcić zdolności twórcze uczniów.

Uczniami, którzy osiągnęli znaczące sukcesy pod kierunkiem swych nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 są także:

Paweł Garwacki z klasy 7a zdobył tytuł finalisty w Konkursie Historycznym MKO, przygotowywał się pod kierunkiem śp. Łukasza Sitkiewicza, nauczyciela historii.

Karolina Mierzwa z klasy 7c została finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, przygotowywała się pod kierunkiem p. Justyny Zabielskiej, nauczycielki języka polskiego.

Katarzyna Kulińczak, Jan Niesyto, Filip Szmidel z klasy 5d zostali laureatami II miejsca w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, organizowanym przez Warszawskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Przygotowywali się pod kierunkiem p. Barbary Dziubałtowskiej-Chachuły, nauczycielki języka polskiego.

Drużyna w składzie: Blanka Ejsymont (4d), Eryk Ejsymont (2b), Jan Baranowski (6a), Julia Cheda (6c) po zajęciu  I miejsca w kategorii „Dzieci” zarówno w etapie gminnym, jak wojewódzkim Igrzysk, uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego, gdzie zdobyła bardzo wysokie II miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w Szachach Drużynowych. Przygotowywali się pod kierunkiem trenera szkolnego UKS Lolek p. Macieja Nurkiewicza, a do zawodów przystąpili pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, p. Łukasza Szczęsnego i p. Artura Michałowicza.

Sara Krzyżanowska z klasy 7c oraz Zhaohan Wang z klasy 7a zostały laureatkami I miejsca w klasach 7 (wynik 100%) w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym „Asik”. Przygotowywały się pod kierunkiem p. Krzysztofa Goska (Sara) i p. Aldony Duszy (Zhaohan). Z kolei Aleksandra Kulińczak z klasy 8a oraz Oliwia Wójcik z klasy 8b zostały laureatkami III miejsca w klasach 8. Przygotowywały się pod kierunkiem p. Krzysztofa Goska (Aleksandra) oraz p. Anny Rusek (Oliwia).

Krystyna Syguła z klasy 8b, Zhaohan Wang z klasy 7a oraz Bartosz Zawada z klasy 8b znaleźli się w pierwszej dziesiątce finalistów Memoriału Urszuli Marciniak – wojewódzkich otwartych zawodów w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowanych przez FMW, IM UWr we współpracy z Wydawnictwem Logi. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem nauczycielek matematyki, p. Anny Rusek i p. Aldony Duszy.

Gabriela Wagrodzka, Natalia Wolska, Wiktoria Tenczyńska, Wiktoria Dzikołowska, Julia Mazurkiewicz, Łucja Zajda, Maja Wieczorek, Kornelia Kozłowska, Hanna Kożuchowska, i Zuzanna Baltaziuk zostały wicemistrzyniami powiatu w piłce ręcznej. Przygotowywały się pod kierunkiem swoich nauczycieli wychowania fizycznego oaz trenera UKS ,,Lolek”, p. Adama Cieśli.

Zosia Salamończyk, Jagoda Krzesińska, Maja Świtulska, Karolina Woźniak, Angelika Dudzik, Oliwia Wójcik, Zuzia Antczak, Amelia Malicka, Zhaohan Wang zajęły trzecie miejsce w międzypowiatowych zawodach młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt, przygotowywały sie pod kierunkiem trenera UKS ,,Lolek”, p. Adama Cieśli oraz swoich nauczycieli wychowania fizycznego.

Tymoteusz Olkowski, Adam Balcerkowski, Aleksander Rogowski, Adrian Kaliński, Krystian Kaliński, Oliwier Cieślak, Michał Fatek, Maurycy Kołodyński, Piotr Jaworski, Karol Grodecki zakwalifikowali się do wojewódzkiego finału w piłkarskim turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” i zajęli 16. miejsce wśród najlepszych drużyn turnieju.

Talent połączony z pasją, praca i wsparcie szkoły, grona pedagogicznego, dyrekcji i rodziców – wszystko to pomogło naszym uczniom osiągać sukcesy i spełniać swoje marzenia.

Rok szkolny 2021/2022
W dn. 31 maja 2022 r. w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyło się uroczyste – jubileuszowe – podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanych w roku szkolnym 2021/2022. Dyrektor szkoły, pani Anna Łupińska została zaproszona na tę uroczystość wraz ze Stanisławem Knyspelem z klasy 8d – maksilaureatem, czyli laureatem, który uzyskał najwyższy wynik w Wojewódzkim Konkursie MKO Wiedzy o Społeczeństwie i odebrał gratulacje od Pani Kurator Aurelii Michałowskiej. W ubiegłym roku szkolnym Stanisław uzyskał ponadto tytuł finalisty przedmiotowego Konkursu Historycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Reprezentował podczas uroczystej gali wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach, wszyscy oni – wraz z ich nauczycielami i rodzicami – otrzymali gratulacje od Pani Kurator oraz całego zespołu organizatorów konkursów przedmiotowych.

Gala konkursowa była połączona z jubileuszem 10-lecia konkursów przedmiotowych realizowanych we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas spotkania Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty wyróżniła 102 maksi – i multilaureatów konkursów przedmiotowych – uczniów, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów i byli laureatami w dwóch lub więcej konkursach.

– Patrząc na Was mam pewność, iż to początek nowej, wspaniałej drogi edukacji i rozwoju. Myślę, że będzie to szczęśliwa droga spełniająca także Wasze marzenia. Gratuluję sukcesu
i jednocześnie dziękuję nauczycielom, dyrektorom szkół, dyrektorom ośrodków doskonalenia nauczycieli i wreszcie rodzicom umiejętnie wspierającym dzieci – mówiła Kurator Aurelia Michałowska.
Cyt. za: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16584,Podsumowano-konkursy-przedmiotowe.html

Rok szkolny 2021/2022 przyniósł uczniom i nauczycielom naszej szkoły wiele sukcesów. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w kolejnych etapach konkursów MKO oraz olimpiad MEiN. Cieszymy się, że liczna grupa uczniów stanęła
na najwyższym podium.

Rozwijanie talentów uczniów jest priorytetem szkoły, realizującej program wsparcia zdolnych dzieci i uzdolnionej młodzieży. Nauczyciele realizują wiele innowacji pedagogicznych, prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia, kształcą zdolności twórcze uczniów.

Podwójny, a nawet potrójny sukces w konkursach i olimpiadach osiągnęli trzej inni uczniowie klas ósmych w naszej szkole.

Igor Krzyżanowski z klasy 8c zdobył tytuł laureata w Konkursie Matematycznym MKO oraz finalisty Olimpiady Matematycznej Juniorów dla szkół podstawowych.

Franciszek Syguła z klasy 8c został finalistą trzech znaczących konkursów informatycznych: Olimpiady Informatycznej Juniorów, Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA,
a także konkursu matematyczno-informatycznego na szczeblu ogólnopolskimInstaLogik,
w tym ostatnim uzyskując drugi wynik w powiecie piaseczyńskim.

Szymon Szlichciński z klasy 8d został laureatem Wojewódzkiego Konkursu MKO z Języka Angielskiego oraz finalistą Wojewódzkiego Konkursu MKO z Matematyki (tylko 2 punkty dzieliły go od uzyskania tytułu laureata również w tym konkursie).

Uczennicami, które odniosły imponujący sukces na szczeblu ogólnopolskim są Oliwia Kłos i Aleksandra Pałyga z klasy 8b. Znalazły się one w zaszczytnym gronie laureatów
i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN.

Tytuł finalistki Konkursu Matematycznego MKO (etap wojewódzki) uzyskała także Lien Li z klasy 8a, która dzięki temu osiągnięciu nie tylko rozwinęła swój talent, ale uzyskała dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Szkoła odniosła znaczący sukces w XXIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach. Drużyna w składzie: Blanka Ejsymont (3d), Eryk Ejsymont (1b), Jan Baranowski (5a), Julia Cheda (5c) po zajęciu  I miejsca w kategorii „Dzieci” zarówno
w etapie gminnym, jak wojewódzkim Igrzysk, uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego, gdzie zdobyła bardzo wysokie IV miejsce.

Talent połączony z pracą, zaangażowanie w rozwijanie umiejętności, aktywność poznawcza przyczyniły się do tak ogromnych sukcesów uczniów, ale także – co podkreślają ich rodzice – wsparcie szkoły, grona pedagogicznego i dyrekcji.

Każdy sukces ucznia i nauczyciela buduje ich przyszłość, ma wpływ na ich osobisty rozwój, ale także na rozwój szkoły, która nieustannie – we współpracy z instytucjami wspierającymi – doskonali metody i formy pracy, aby rozwijać zdolności i pasje uczniów, wzbogacać ich wiedzę oraz pomagać spełniać marzenia.

Symbolem tej właśnie roli szkoły jest parasol, którym zostali obdarowani uczestnicy spotkania.

Categories: Aktualności, konkursy