Sukcesy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach

W dn. 31 maja 2022 r. w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyło się uroczyste – jubileuszowe – podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanych w roku szkolnym 2021/2022. Dyrektor szkoły, pani Anna Łupińska została zaproszona na tę uroczystość wraz ze Stanisławem Knyspelem z klasy 8d – maksilaureatem, czyli laureatem, który uzyskał najwyższy wynik w Wojewódzkim Konkursie MKO Wiedzy o Społeczeństwie i odebrał gratulacje od Pani Kurator Aurelii Michałowskiej. W ubiegłym roku szkolnym Stanisław uzyskał ponadto tytuł finalisty przedmiotowego Konkursu Historycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Reprezentował podczas uroczystej gali wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach, wszyscy oni – wraz z ich nauczycielami i rodzicami – otrzymali gratulacje od Pani Kurator oraz całego zespołu organizatorów konkursów przedmiotowych.

Gala konkursowa była połączona z jubileuszem 10-lecia konkursów przedmiotowych realizowanych we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas spotkania Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty wyróżniła 102 maksi – i multilaureatów konkursów przedmiotowych – uczniów, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów i byli laureatami w dwóch lub więcej konkursach.

– Patrząc na Was mam pewność, iż to początek nowej, wspaniałej drogi edukacji i rozwoju. Myślę, że będzie to szczęśliwa droga spełniająca także Wasze marzenia. Gratuluję sukcesu
i jednocześnie dziękuję nauczycielom, dyrektorom szkół, dyrektorom ośrodków doskonalenia nauczycieli i wreszcie rodzicom umiejętnie wspierającym dzieci – mówiła Kurator Aurelia Michałowska.
Cyt. za: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16584,Podsumowano-konkursy-przedmiotowe.html

Rok szkolny 2021/2022 przyniósł uczniom i nauczycielom naszej szkoły wiele sukcesów. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w kolejnych etapach konkursów MKO oraz olimpiad MEiN. Cieszymy się, że liczna grupa uczniów stanęła
na najwyższym podium.

Rozwijanie talentów uczniów jest priorytetem szkoły, realizującej program wsparcia zdolnych dzieci i uzdolnionej młodzieży. Nauczyciele realizują wiele innowacji pedagogicznych, prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia, kształcą zdolności twórcze uczniów.

Podwójny, a nawet potrójny sukces w konkursach i olimpiadach osiągnęli trzej inni uczniowie klas ósmych w naszej szkole.

Igor Krzyżanowski z klasy 8c zdobył tytuł laureata w Konkursie Matematycznym MKO oraz finalisty Olimpiady Matematycznej Juniorów dla szkół podstawowych.

Franciszek Syguła z klasy 8c został finalistą trzech znaczących konkursów informatycznych: Olimpiady Informatycznej Juniorów, Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA,
a także konkursu matematyczno-informatycznego na szczeblu ogólnopolskimInstaLogik,
w tym ostatnim uzyskując drugi wynik w powiecie piaseczyńskim.

Szymon Szlichciński z klasy 8d został laureatem Wojewódzkiego Konkursu MKO z Języka Angielskiego oraz finalistą Wojewódzkiego Konkursu MKO z Matematyki (tylko 2 punkty dzieliły go od uzyskania tytułu laureata również w tym konkursie).

Uczennicami, które odniosły imponujący sukces na szczeblu ogólnopolskim są Oliwia Kłos i Aleksandra Pałyga z klasy 8b. Znalazły się one w zaszczytnym gronie laureatów
i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN.

Tytuł finalistki Konkursu Matematycznego MKO (etap wojewódzki) uzyskała także Lien Li z klasy 8a, która dzięki temu osiągnięciu nie tylko rozwinęła swój talent, ale uzyskała dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Szkoła odniosła znaczący sukces w XXIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach. Drużyna w składzie: Blanka Ejsymont (3d), Eryk Ejsymont (1b), Jan Baranowski (5a), Julia Cheda (5c) po zajęciu  I miejsca w kategorii „Dzieci” zarówno
w etapie gminnym, jak wojewódzkim Igrzysk, uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego, gdzie zdobyła bardzo wysokie IV miejsce.

Talent połączony z pracą, zaangażowanie w rozwijanie umiejętności, aktywność poznawcza przyczyniły się do tak ogromnych sukcesów uczniów, ale także – co podkreślają ich rodzice – wsparcie szkoły, grona pedagogicznego i dyrekcji.

Każdy sukces ucznia i nauczyciela buduje ich przyszłość, ma wpływ na ich osobisty rozwój, ale także na rozwój szkoły, która nieustannie – we współpracy z instytucjami wspierającymi – doskonali metody i formy pracy, aby rozwijać zdolności i pasje uczniów, wzbogacać ich wiedzę oraz pomagać spełniać marzenia.

Symbolem tej właśnie roli szkoły jest parasol, którym zostali obdarowani uczestnicy spotkania.

Categories: Aktualności, konkursy