Przewodniczący Rady Rodziców

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Skarbnik

Członkowie Prezydium Rady Rodziców