Przewodniczący Rady Rodziców
Hubert Skotkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Beata Muszyńska
Członkowie Prezydium Rady Rodziców
Dominik Ziętara – Skarbnik
Iwona Nowak – Sekretarz
Ewa Rybołowicz