Adam Kozieł

Strażnik szkolny pełni dyżur przy budynku szkoły przy ul. Łączności

Nieobecność strażnika/opiekuna dzieci na skrzyżowaniu

W dniu 22 maja 2024 r.
strażnik szkolny (opiekun dzieci) pełniący dyżur 
przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Łączności 
będzie nieobecny.