Adam Kozieł

Strażnik szkolny pełni dyżur przy budynku szkoły przy ul. Łączności

WAŻNE!

W czasie nauki zdalnej strażnik szkolny nie będzie przeprowadzał dzieci.