Pedagodzy szkolni prowadzą warsztaty z klasami, zajęcia indywidualne z uczniami stałe i doraźne, interwencje wychowawcze, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, koordynują działania w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.