Poprzednie jadłospisy


Regulamin stołówki 2023/24
Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej 2023/24


Szanowni Rodzice,

od września 2023 r. koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi nadal 8,00 zł.

Zasady postępowania dotyczące korzystaniem ze stołówki szkolnej przez dzieci / uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łazach określa Regulamin stołówki.

Dodatkowo informujemy, że kwota wpłacona za abonament miesięczny może być odpowiednio zmniejszona w zależności od przewidywanej liczby dni korzystania ze stołówki w danym miesiącu (wpłata = liczba dni x 8 zł). Należy jednak pamiętać, że warunkiem nienaliczenia opłaty przez stołówkę za dany dzień, jest odwołanie obiadu zgodnie z pkt 14-19 Regulaminu stołówki.

Pytania dotyczące funkcjonowania stołówki można przesyłać na adres: stolowka@a-lupinska


Opłata abonamentowa za Wrzesień 2023 r.

Klasy 1-8 152,00zł (19 x 8,00zł)

Grupy 0 160,00zł (20 x 8,00zł)