I etap (szkolny) olimpiad MEiN – rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Mam przyjemność pogratulować uczniom, którzy przystąpili do zawodów szkolnych olimpiad MEiN i zostali na podstawie uzyskanych w nich wyników zakwalifikowani do zawodów okręgowych.

Do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych  zostały zakwalifikowane dwie uczennice naszej szkoły:

1)      Gabriela Dudek z klasy 8a, która przygotowywała się pod kierunkiem p. Urszuli Bulicz,

2)      Oliwia Kłos z klasy 8b, która przygotowywała się pod kierunkiem  p. Justyny Zabielskiej.

 Z kolei do II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów zostało zakwalifikowanych 3 uczniów:

1)      Igor Krzyżanowski z klasy 8c, który przygotowywał się pod kierunkiem p. Dariusza Badowskiego,

2)      Franciszek Syguła z klasy 8c, który przygotowywał się pod kierunkiem p. Dariusza Badowskiego,

3)      Szymon Szlichciński z klasy 8d, który przygotowywał się pod kierunkiem p. Krzysztofa Goska.

Dziękuję nauczycielom, którzy na etapie przygotowań pomagali uczniom w sprostaniu niełatwym zadaniom olimpiady, wykraczającym poza realizowaną podstawę programową, a także Rodzicom, którzy wspierali ósmoklasistów w codziennej pracy.

Jak przebiegał etap szkolny zawodów?

Uczestnicy III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych awansowali do następnego etapu po napisaniu na terenie szkoły wypracowania na jeden z tematów, ogłoszonych 2 tygodnie wcześniej na stronie internetowej OLiJP–SP. Dotyczyły one zagadnień na podstawie lektur wskazanych przez organizatora. Uczestnicy przygotowywali się do napisania pracy w domu i na zajęciach dodatkowych z nauczycielami, natomiast pisali je przez dwie godziny lekcyjne w wyznaczonej sali, pod nadzorem Komisji Szkolnej. Podczas pisania nie można było posługiwać się żadnymi dodatkowymi pomocami – tekstem lektur czy  słownikiem itp.

Następnie każdą pracę sprawdziło dwóch polonistów, którzy napisali osobne recenzje, uzasadniające skierowanie pracy do zawodów okręgowych lub rezygnację z jej skierowania. Podstawowe kryteria oceny obejmowały: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycję pracy), językowy poziom wypowiedzi (poprawność języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych).

Najlepsze prace, odpowiadające ocenie bardzo dobrej lub celującej, zostały wysłane do komisji okręgowej. Po otrzymaniu nadesłanych prac wraz z protokołami jurorzy Komitetu Okręgowego ponownie ocenili wszystkie nadesłane prace, stosując punktację od 0 do 30 punktów i te same kryteria, które obowiązywały w ocenie szkolnej. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano te prace, które zostały ocenione na co najmniej 20 punktów.

Uczestnicy zawodów szkolnych mieli do wyboru następujące tematy:
Zagadnienie 1 – W poszukiwaniu lepszego życia – literackie obrazy współczesnych migracji

1) Nadzieja na lepszy świat, ucieczka przed złem czy inne przyczyny? Co jest najważniejsze? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz motywacje opuszczenia przez bohaterów literackich swoich ojczyzn i własne przemyślenia na ten temat.

2) Spotkałaś/spotkałeś wybranych bohaterów literackich. Napisz relację z rozmów, które przeprowadziłaś/przeprowadziłeś z nimi o ich wędrówkach i pobycie w obcych miejscach. Czy znaleźli spokój, czy tęsknią, jakie stawiają sobie cele?

3) Napisz list do bliskiej osoby, w którym opiszesz przeżycia wybranych postaci literackich i podzielisz się refleksjami na temat ich losów.

Zagadnienie 2 – Literackie świadectwa i literacka pamięć o stanie wojennym

1) Napisz opowiadanie o spotkaniu dwojga/dwóch bohaterów/bohaterek przeczytanych utworów o stanie wojennym. Co różniło ich doświadczenia, a w czym one były podobne? Jak mogły się potoczyć ich losy? Odnieś się do fabuł tych utworów, kreacji postaci i przedstawionych w nich realiów historycznych.

2) Napisz do gazetki szkolnej artykuł, w którym przedstawisz realia życia codziennego wybranych bohaterów literackich, Twoich książkowych rówieśników z czasu stanu wojennego.

3) Jak radzić sobie ze strachem? Odpowiedz na to pytanie na podstawie doświadczeń opisanych w utworach ukazujących losy ludzi w stanie wojennym.

Uczniowie mieli za zadanie odnieść się w swojej pracy przynajmniej do dwóch utworów z listy lektur podanych przez organizatora olimpiady oraz innych, samodzielnie wybranych książek, przy czym mogły to być, ale nie musiały, lektury szkolne.

Wcześniej uczestnicy zawodów szkolnych zapoznali się dodatkowo, poza obowiązującym programem nauczania, z następującymi lekturami:

a) do zagadnienia 1
1.Jarosław Mikołajewski, Wędrówka Nabu,
2. Zana Fraillon, Wróbelek z kości, przeł. Paweł Łopatka,
3. Sarah Crossan, Kasieńka, przeł. Katarzyna Domańska,
4. NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców (opowiadania: Olga Tokarczuk, Rubież, Paweł Huelle, Ucieczka do Egiptu, Jarosław Mikołajewski, Zdrada, Hanna Krall, Stanisław S., kombatant. O naszych Żydach, Ignacy Karpowicz, Tuvalu. Opowieść wigilijna).
5. Stanisław Mrożek, Emigranci;

b) do zagadnienia 2
1. Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole,
2. Dorota Combrzyńska-Nogala, Skutki uboczne eliksiru miłości,
3. Marcin Szczygielski, Teatr niewidzialnych dzieci,
4. Jacek Dukaj, Wroniec,
5. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym. Notatki z codzienności, t. 1-2 (opowiadania: Stan wojny, W autobusie, Kanarek, Kolporter, Porządny człowiek, Wróg).

Więcej informacji o olimpiadzie można znaleźć na stronie http://olijpsp.pl

Z kolei uczestnicy XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów awansowali do następnego etapu po zawodach szkolnych, składających się z części testowej na terenie szkoły oraz części korespondencyjnej.

Po zarejestrowaniu przez szkołę udziału w OMJ na jej terenie odbył się test, w którym wzięli udział chętni uczniowie. Następnie rozwiązywali oni zadania w części korespondencyjnej. Zadania OMJ nie są typowymi zadaniami szkolnymi. Wymagają pomysłowości i wyobraźni. Zakres wiedzy odpowiada programowi merytorycznemu OMJ. Umiejętności potrzebne do zmierzenia się z zadaniami OMJ można rozwijać poprzez lekturę pozycji zawartych w dziale „Polecana literatura”, podanych na stronie organizatora https://omj.edu.pl

Życzę uczniom kolejnego sukcesu podczas II etapu – część pisemna zawodów okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych odbędzie się 8 stycznia 2022 r., a zawody drugiego stopnia XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów odbędą się 15 stycznia 2022 r.

Anna Łupińska
Dyrektor szkoły

Categories: Aktualności, konkursy