Blanka Ejsymont

Blanka wyróżnia się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w sekcji szachowej. Trenuje w UKS Lolek, szkole zawdzięcza swoją pasję do szachów, bo właśnie na zajęciach UKS Lolek Łazy ,1,5 roku temu, nauczyła się grać w szachy i odkryła, że są jej pasją, a teraz kontynuuje naukę wraz z trenerem UKS Panem Maciejem Nurkiewiczem. Jest uczennicą drugiej klasy, a już może się poszczycić znaczącymi sukcesami, m.in.: 

– I miejsce w grupie dziewcząt klas II Szkół Podstawowych w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół I Przedszkoli w szachach 2020,
– I miejsce w Półfinale Mistrzostw Polski Młodzików do lat 9 2020 – dziewczęta, 
– II miejsce w klasyfikacji do lat 9 na skutek zajęcia VIII miejsca w Finale Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 2021- dziewczęta, uzyskanie bezpośredniej kwalifikacji na Mistrzostwa Polski do lat 10 2022 oraz prawo ubiegania się o start w Mistrzostwach Europy i Świata,
 I miejsce w kategorii dziewcząt do lat 9 na tegorocznych Mistrzostwach Mazowsza. 

Zawodnika w szachach mierzy się przede wszystkim kategorią/tytułem szachowym – Blanka uzyskała w tak młodym wieku I kategorią szachową. Na Półfinałach Mistrzostw Polski uzyskała II klasę sportową, a na Finałach Mistrzostw Polski i turnieju Mini- Elo III klasę sportową.  

Uczennica z wielkim zaangażowaniem i w bardzo szybkim tempie rozwija swoje pasje, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Rozwijanie zainteresowań szachowych łączy z sumiennym wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych. Uczennica pracuje na bardzo wysokim poziomie. Odznacza się wysoką kulturą osobistą.  

Osiągnięcia uczennicy przyczyniają się do promocji szkoły i Gminy Lesznowola.