Dominika Jakóbiak

Dominika Jakóbiak wyróżnia się ponadprzeciętnymi zdolnościami artystycznymi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje swoboda wypowiedzi i bogate słownictwo, jakim się posługuje. Jej przemyślenia są bardzo dojrzałe. Potrafi uzasadnić swoje zdanie, używając trafnej argumentacji. Wykazuje się dużą sprawnością i efektywnością uczenia się, dobrą pamięcią, ponadprzeciętną sprawnością językową. Z łatwością opanowuje pamięciowo dłuższe teksty, które recytuje z piękną intonacją i emocjonalnym zabarwieniem. Dziewczynka jest także utalentowana plastycznie, do swoich prac zawsze poszukuje własnych, oryginalnych inspiracji.

Bardzo chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, osiągając wysokie lokaty. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w Gminnym Konkursie Plastycznym „Anioły”, w którym zajęła III miejsce.

Największym jej sukcesem jest zajęcie III miejsca w kategorii klas 0 – III w etapie wojewódzkim 43 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jest kulturalna, zawsze przygotowana do zajęć, uczynna i koleżeńska, nawiązuje serdeczne relacje zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Jest wesoła, ambitna, pomocna i niezwykle pomysłowa. 

Osiągnięcia artystyczne uczennicy przyczyniają się do promocji szkoły i Gminy Lesznowola