Franciszek przez wszystkie lata pobytu w szkole osiągał wysokie wyniki w nauce i zawsze otrzymywał promocję z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2020/21 również z wyróżnieniem ukończył szkołę. Chętnie uczestniczył w konkursach, zajmując wysokie lokaty. Wyróżnia się postawą – osiągnięcia zawdzięcza uzdolnieniom, ale też systematycznej pracy, wytrwałości, dobrej współpracy z nauczycielami i rówieśnikami. Odznacza się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.  

W roku szkolnym 2020/21 zdobył tytuł Laureata w Konkursie Matematycznym, organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wybitne osiągnięcia otworzyły mu dostęp do najlepszych szkół ponadpodstawowych – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz.U.2020, poz.910), otrzymał z matematyki celującą klasyfikacyjną, był zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskując jednocześnie najwyższy wynik (100%).

Sukcesy ucznia przyczyniają się do promocji szkoły i Gminy Lesznowola.