„Globalnie i Krytycznie w Szkole” – realizacja programu PAH

Nasza szkoła została zakwalifikowana jako jedna z 20 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski do programu Polskiej Akcji Humanitarnej Globalnie i Krytycznie w Szkole”. Podczas zajęć prowadzonych przez koordynatorki programu: wicedyrektor szkoły i nauczycielkę etyki p. Agnieszkę Tyczyńską oraz nauczycielkę języka polskiego p. Justynę Zabielską poruszane są wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju, m.in. zagadnienia kryzysu klimatycznego, migracji i uchodźstwa, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych działań na rzecz globalnych wyzwań. Młodzież klasy 8c uświadamia sobie istnienie globalnych współzależności, poznaje je i zauważa w codziennym życiu oraz codziennych wyborach, a także przygląda się temu, jak media kształtują nasze wyobrażenie o świecie i postrzeganie innych. Uczy się krytycznego myślenia i podejmowania świadomych, odpowiedzialnych wyborów.

Więcej informacji:

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2023/08/Przewodnik-GKwS-2023_2024-v.pdf

Categories: Aktualności