Rekrutacja 2020/21

Szanowni Państwo,

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych zostały zamieszczone w zakładkach:

klasy pierwsze

oddziały przedszkolne

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej

Dokumenty rekrutacyjne można składać elektronicznie w postaci skanu lub zdjęcia wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami na adres mailowy: sp.lazy@lesznowola.pl

Oddział Przedszkolny

Korekta harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola

Uchwała nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie o kontynuacji nauki przez rodzeństwo

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie Lesznowola

Oświadczenie o wielodzietności

Szkoła Podstawowa

Korekta harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała Nr 42O/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Categories: Aktualności