Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla uczniów klas pierwszych i dzieci
z oddziałów przedszkolnych odbędzie się stacjonarnie w budynku szkoły
przy ul. Łączności 56.

W związku z zagrożeniem epidemicznym do budynku szkoły zapraszamy wyłącznie uczniów. Spotkania z rodzicami, inaugurujące nowy rok szkolny, zostały zaplanowane na 27 sierpnia (oddziały przedszkolne), 28 sierpnia i 31 sierpnia (klasy pierwsze).

Podczas spotkań z dyrektorem, wychowawcą i specjalistami uzyskacie Państwo informacje związane z planowaną organizacją pracy w poszczególnych oddziałach.

W dniu 1 września 2020 r. wychowawcy oddziałów przedszkolnych będą oczekiwać na dzieci od godz. 7.30.

W godz. 8.30 – 12.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla dzieci, w tym czasie będą również korzystać z obiadu, według indywidualnych deklaracji.

Czas pobytu dzieci w dniu 1 września w oddziałach przedszkolnych wynika
z indywidualnych deklaracji rodziców, złożonych podczas zebrań.

Wychowawcy klas pierwszych spotkają się z uczniami w dniu 1 września
w następujących terminach:

Pani Justyna Dudek – klasa 1a – godz. 13.30 – 15.00

Pani Katarzyna Gaca – klasa 1b – godz. 14.00 – 15.30

Pani Katarzyna Pastuszek – klasa 1c – godz. 9.00 – 10.30

Pani Mariola Pietrasiak – klasa 1d – godz. 9.30 – 11.00

O godz. 10.00 zapraszamy chętnych rodziców na spotkanie z dyrektorem,
które odbędzie się w formie transmisji poprzez aplikację Teams –  link tutaj,

Prosimy o odbieranie dzieci przez upoważnione osoby w wyznaczonych godzinach (bez gromadzenia się na dziedzińcu). Obowiązuje założenie maseczki podczas przyprowadzania/odbierania dzieci. Dzieci również powinny zostać wyposażone w maseczki, które będą mogły zdjąć po zajęciu miejsc w sali.
Wymagane jest utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 m.
Prosimy, aby z wychowawcami kontaktować się wyłącznie online
lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Opieka świetlicowa w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zostanie zorganizowana na podstawie Państwa zgłoszeń do wychowawców świetlicy w poszczególnych oddziałach oraz Karty zapisu dziecka do świetlicy, dostarczonej najpóźniej w dniu,w którym dziecko zostanie objęte opieką świetlicową (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

1c – p. Ilona Klotz i.klotz@lazy.edu.pl
1d – p. Katarzyna Kasińska k.kasinska@lazy.edu.pl
oraz wicedyrektor szkoły p. Mileny Wojciechowskiej m.wojciechowska@lazy.edu.pl – klasa 1a i 1b

Zasady korzystania ze świetlicy są zawarte w regulaminie: http://lazy.edu.pl/index.php/swietlica-szkolna/

Categories: Aktualności