Tydzień Świadomości Dysleksji i Tydzień Uczniowskiej Supermocy

16 października 2023 r. rozpoczęły się w naszej szkole także dwa połączone projekty: Tydzień Świadomości Dysleksji i Tydzień Uczniowskiej Supermocy.

Zespół specjalistów szkolnych przygotował scenariusze zajęć, a następnie pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele współorganizujący zrealizowali je podczas zajęć
z wychowawcą. Tegoroczne działania przebiegały pod hasłem „Zostań królową/królem swojego czasu” i były skoncentrowane na zarządzaniu czasem oraz organizacji procesu własnego uczenia się. Uczniowie podejmowali refleksję na temat, co się dzieje, gdy zadań do wykonania jest za dużo, jak sobie radzić ze  stresem
i unikać niepotrzebnych błędów. Poznali system zwany „schematem” lub „kwadratem Eisenhowera”, który polega na umiejętnym podziale zadań do wykonania i ułatwia organizację czasu. Dopasowywali czynności do odpowiednich pól na planszy oznaczonej literami A, B, C i D, starając się odróżniać zadania pilne i mało naglące, ważne i niemające większego wpływu na nasze życie, a także uwzględniać fakt, że niektóre czynności mogą znaleźć się na różnych polach w zależności od sytuacji. Zastanawiali się, dlaczego powinni planować naukę, po co uczyć się z wyprzedzeniem. 

Zyskali większość świadomość hierarchii własnych celów i potrzeb. 

Podczas obchodów zostały wykorzystane materiały Tygodnia Uczniowskiej Supermocy (ebook dla nauczycieli) oraz materiały Uniwersytetu Dzieci (Jak rozciągnąć czas).

Więcej informacji:
https://sway.office.com/zKtKmtWHS4dEcfO2?ref=email

Categories: Aktualności