Wymiana polsko – niemiecka w październiku 2023

Po raz kolejny w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem p. Lucyny Bajak i p. Kamila Jabbara uczestniczyli w wymianie między naszą szkołą a Marie Curie Gymnasium w Neuss.


Nasi niemieccy przyjaciele z Neuss przybyli do szkoły w Łazach w dniu 16 października. Po wspólnym obiedzie zostali powitani przez Panią Dyrektor, zaproszeni na musical, a potem uczestniczyli w warsztatach integracyjnych. W ciągu kolejnych dni spędzonych w Polsce w towarzystwie uczniów i nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w Warszawie i Toruniu. W Centrum Nauki Kopernik poznawali tajniki grawitacji, oddziaływania sił oraz inne zjawiska przyrodnicze. Na trzy dni udali się autokarem do Torunia, gdzie brali udział w warsztatach, podczas których poznawali tajniki matematycznych odkryć Mikołaja Kopernika oraz tajemnice bakterii uzdrawiającą moc oregano. Przeżyli także dzień ,,astronomiczny”, zaczynając go od wizyty w Centrum Astronomicznym w Piwnicach poprzez kosmiczny seans w toruńskim planetarium, a kończąc warsztatami przyrodniczymi. Ostatni dzień
w Toruniu to zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku angielskim, poznanie legend, uczestnictwo w niełatwej grze miejskiej, a na koniec udział w warsztatach pieczenia pierników. Przedostatniego dnia pobytu – już w Łazach i Warszawie – uczniowie udali się do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, po czym rozegrali grę miejską związaną z życiem naszej Noblistki, która jest patronką szkoły gości z Niemiec.

Program wymiany kładzie nacisk na wdrażania modelu STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). 

Podczas kilkudniowych warsztatów uczniowie bliżej poznali zagadnienia związane z matematyką, fizyką, astronomią, naukami przyrodniczymi, sztuką.  Przekonali się, że nauki przyrodnicze są ze sobą powiązane. Uczyli się poprzez praktykę i zabawę, która pobudza ciekawość i motywuje do dalszego działania. Rozwijali umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego oraz wyciągania wniosków z obserwacji. Dzięki dociekaniu i eksperymentowaniu zdobyli szansę na lepsze zrozumienie współczesnego świata. Dla uczniów niemieckich projekt miał dodatkowy aspekt, bowiem dotyczył działalności ich patronki.

Wymiana umożliwiła integrację, zawieranie przyjaźni i świetną zabawą w międzynarodowej grupie. Odbywa się dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Categories: Aktualności