Ważne terminy dla rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych – postępowanie uzupełniające

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, podanym do wiadomości 1 lutego 2023 r.
http://lazy.edu.pl/harmonogram-rekrutacji-4
harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do publicznych oddziałów przedszkolnych
i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 jest następujący:

DataCzynności
28 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
28 sierpnia – 30 sierpnia 2023 r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Categories: Aktualności