Zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych MKO i olimpiadach MEiN

W roku szkolnym 2023/2024 po raz kolejny przystąpimy do konkursów przedmiotowych MKO organizowanych przez MSCDN: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego, konkursów językowych organizowanych przez MKO oraz konkursu informatycznego organizowanego przez OEIiZK.

Więcej informacji:

https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2881,Zarzadzenie-nr-44-z-dnia-6-wrzesnia-2023-r.html

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=472

Zaczynamy 9 października 2023 r. od udziału w konkursie chemicznym:

Zapraszamy także do udziału w olimpiadach przedmiotowych MEIN.
Już 28 września 2023 r. zostanie przeprowadzony test dla uczestników Olimpiady Matematycznej Juniorów, a w dniach 2-10 października odbędzie się szkolny etap V Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.
Od 13.10.2023r. rozpocznie się rejestracja do Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.

Więcej informacji:

Categories: Aktualności