Nazwa konkursuterminKoordynator
Olimpiada Matematyczna Juniorów 28.09.2023 r. Dariusz Badowski
Olimpiada Literatury i Języka Polskiegoeliminacje szkolne
do 14.10.2023 r.
Urszula Bulicz,
Justyna Zabielska
Olimpiada Historyczna dla Szkół Podstawowychdo 13. 10.2023  rejestracja on-line uczestników
20.10.2023 eliminacje szkolne
Mariola Depa-Jakuczun
Konkurs MKO z języka niemieckiego3.10.2023r.Lucyna Bajak
Konkurs MKO z języka francuskiego5.10.2023 r.Agnieszka Ochinowska
Konkurs MKO z języka angielskiego6.10.2023 rIwona Sałkiewicz
Kamil Jabbar
Konkurs Chemiczny MKO9.10.2023 r. Aldona Dusza
Konkurs MKO z języka polskiego10.10.2023 r. Urszula Bulicz
Justyna Zabielska
Konkurs Geograficzny MKO11.10.2023 r.Anna Sobolewska
Konkurs Matematyczny MKO12.10.2023 r.Joanna Oleksak
Konkurs Historyczny MKO13.10.2023 r.Mariola Depa-Jakuczun
Konkurs Biologiczny MKO16.10.2023 r.Anna Zahorbeńska
Konkurs Fizyczny MKO17.10.2023 r. Marzena Tuzinek
Konkurs Wiedzy o Mazowszuzgłoszenia zespołów projektowych do 23 październikaMarzena Woźniak
Olimpiada Informatyczna Juniorów
25.09.2023 r. – 8.01.2024
 26.10. 2023 r. – test wiedzy informatycznej
Tomasz Stepek
Logia OEIiZKod 2 października
do 17 listopada 2023 zgłoszenie się ucznia do konkursu
2.11. 2023 r. – 21.11. 2023 r. godz. 14:00 – etap szkolny
Tomasz Stepek
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszązgłoszenia: 2 – 20.10. 2023
8 listopada 2023 r. – etap szkolny
Mariola Depa-Jakuczun
Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów 13.10.2023r. – 27.10.2023 r. – rejestracja
06.11.2023 g. 15:00-16:30 – test
Iwona Sałkiewicz
Konkurs informatyczny Instalogik Etap 1, termin 2 października – 30 października 2023
Sesja próbna przed 2 etapem, termin 30 listopada 2023
Tomasz Stepek
Konkurs Biblijny „Hieronymus”do 31 X 2023 r. – zgłoszenie szkoły do konkursuks. Andrzej Sokołowski
s. Małgorzata Gójska
XIX Konkurs Kultury Klasycznej dla uczniów  szkół podstawowych14.11. 2023 r.Krzysztof Łupiński
Konkurs o Zdrowiu „Higieja”16.11.2023 r.Anna Zahorbeńska
Konkurs tematyczny „Przeciw władzy. Opozycja w PRL w latach 70-tych i 80-tych”7.02.2024 r.Ewelina Michalska
Konkurs tematyczny z wiedzy
o społeczeństwie „Społeczeństwo obywatelskie”
21.11. 2023 r.Marzena Woźniak
Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda.23 listopada 2023 r.Ewelina Michalska
Justyna Zabielska
III Ogólnopolski Konkurs Retorycznydo 23.11. 2023 r. – zgłoszenie szkoły
08.12.2023 r. etap szkolny
Barbara Dziubałtowska-Chachuła
Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Nie chciejcie łatwego życia”do 4 grudnia 2023r. – zgłoszenie szkołyks. Andrzej Sokołowski
s. Małgorzata Gójska
Konkurs filozoficzny
W drodze ku mądrości
do 25.12.2023 r.  27.11.2023 r. – eliminacje szkolneAgnieszka Tyczyńska
XX edycja ogólnopolskiego konkursu krasomówczego12.2023 r.Barbara Dzubałtowska-Chachuła
Ogólnopolski Konkurs ,,Mój szkolny kolega
z misji”
do 31.12.2023 r.  zgłoszenie uczestników;
31.03.2024 r.  przeslanie prac
ks. Andrzej Sokołowski
Konkurs Ortograficzny dla klas 4-6 i 7-8      styczeń –  luty    Krzysztof Łupiński
Urszula Bulicz
Międzypowiatowy konkurs matematyczny „Asik”luty 2024 – etap szkolnyAldona Dusza
Konkurs Matematyczny Kangur  03.2024r.      Dariusz Badowski
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”03.2024 r. Romana Kłopotowska
WOJEWÓDZKI KONKURS
DOTYCZĄCY EDUKACJI GLOBALNEJ
„Zagrajmy o szacunek”
10 grudnia 2023 r. – 21 kwietnia 2024 r.Agnieszka Tyczyńska

Inne konkursy szkolne i przeglądy

Nazwaterminkoordynator
Bezpieczeństwo na drodze – konkurs dla klas 4 i 5X 2023 r.Marzena Tuzinek
Konkurs ,,Santo Subito” o Świętym Janie Pawle IIX-XI 2023 r.Monika Mordel
Ogólnopolski Konkurs ,,Do Hymnu”16.11.2023 r.
g. 8.30
Olivia Kaczyńska
Memoriał Urszuli Marciniak do 31.12. 2023 r. zgłoszenie
 11.01. 2024 r. eliminacje szkolne
Anna Rusek
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 02.2024 r.Anna Kowacka
Konkurs Piosenki Dziecięcej02. 2024 r. Olivia Kaczyńska
Konkurs z j. angielskiego ,,Olimpus”01. 2024 r. Kamil Jabbar
Konkurs z języka angielskiego PANDA04.2024 r.Kamil Jabbar
„Zdrowy Styl Życia” – konkurs szkolny dla klas 2-804. 2024 r. Agnieszka Tassawar
Turniej Blokusowy05.2024 r.Joanna Oleksak
Konkurs geograficzny – ,,Stolice i flagi państw europejskich”05.2024 r. Anna Sobolewska
Zasady ruchu drogowego – konkurs szkolny
z techniki dla klas 4
maj-czerwiec 2024 r.Marzena Tuzinek