Akcja ekologiczna

W dniu 11 października klasy drugie i trzecie wzięły udział w przedsięwzięciu ekologicznym, zrealizowanym przez EkoDialog, firmę prowadzącą konsultacje w dziedzinie ochrony środowiska.

Akcja przeprowadzona na zlecenie Gminy Lesznowoli ma na celu promowanie nawyków ekologicznych i dobrych praktyk związanych z poprawą jakości powietrza.

Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych oraz zagadnieniami dotyczącymi alternatywnych źródeł energii. Poznali kodeks dobrych praktyk w zakresie spalania paliw (zasady, przepisy i kontrole ich przestrzegania).

Dowiedzieli się, jaki wpływ mają zanieczyszczenia na nasze zdrowie i samopoczucie. Poznali konsekwencje zdrowotne, klimatyczne i środowiskowe wdychania złej jakości powietrza.

Poznali zakres działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, główne programy, które są obecnie realizowane tj. Czyste Powietrze, Mój prąd, Moje ciepło, a także zakres dofinansowania, ogólne warunki i możliwości ubiegania się o wsparcie.

Uczestniczyli w quizie o czystym powietrzu, wspólnie rozwiązywali ekokrzyżówki, grali w powietrzne scrabble, a także brali udział w zabawie polegającej na dokonywaniu wyboru: spalam/nie spalam.

Categories: Aktualności