Betlejemskie Światło Pokoju w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach

W budynku szkoły przy ul. Słojewskiego 1 jaśnieje już Betlejemskie Światło Pokoju. Przynieśli je harcerze ze Szczepu „Płomienie” i uroczyście przekazali w dniu 18 grudnia 2020 r. Pani Dyrektor Annie Łupińskiej.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którym jest bliskie hasło tegorocznej akcji – „Światło służby”, w szczególności harcerzom i zuchom, wolontariuszom, przewożącym do osób potrzebujących prezenty od Św. Mikołaja, nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy – jak zwykle ofiarnie – włączyli się w tegoroczne akcje charytatywne.

Przekazane przez harcerzy  Betlejemskie Światło Pokoju oświetla i rozjaśnia czas  oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.

Każdego roku od 30 lat odpala się jedną świeczkę od  wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jej płomień przekazywany jest przez skautów w wielkiej sztafecie do krajów na całym świecie. Ten niezwykle wymowny znak pokoju i pojednania jednoczy także naszą szkolną wspólnotę.

Categories: Aktualności