„Deutsch plus”

Od 1 września bierzemy udział w projekcie „Deutsch plus”. Organizatorem tego projektu jest  Instytut Goethego, honorowy patronat nad tą inicjatywą objęła Ambasada Niemiec w  Warszawie. Jest to projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Do projektu mogły przystąpić szkoły, które w zakresie nauczania języka niemieckiego oferują więcej aniżeli przewiduje to podstawa programowa. Z uwagi na fakt, że od września nasza szkoła realizuje innowację pedagogiczną w zakresie nauczania języka niemieckiego już od klasy 6, to mogliśmy przystąpić do takiego projektu. W ramach tego projektu uczniowie mogą brać udział w wydarzeniach, konkursach, warsztatach, projektach organizowanych przez Goethe Instytut.

Jednym z takich wydarzeń były warsztaty Science Show, w których udział wzięli uczniowie klasy 6a i 6b. Dla uczniów była to nie tylko przygoda z ciekawostkami z dziedziny fizyki i chemii, ale również spotkanie z autentycznym językiem niemieckim. Warsztaty bowiem były prowadzone w języku niemieckim.

Categories: Aktualności