Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Natalia Pałyga

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Krzysztof Karol Iwanicki 8A (SP)

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Natalia Cieślak
Szymon Szlichciński

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Amelia Bzdel

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Milena Wojciechowska