Regulamin stołówki
Karta zapisu ucznia na obiady w stołówce szkolnej


Szanowni Rodzice!

Zgodnie z informacją z dnia 20 czerwca 2020 r. nadpłaty za marcowe obiady zostały automatycznie zaliczone na poczet abonamentu za miesiąc wrzesień 2020 r.
Od września 2020 r.  koszt jednego obiadu w abonamencie dla dziecka wynosi 7,50 zł
Nadpłaty uczniów, którzy od września nie korzystają ze szkolnej stołówki, zostaną Państwu zwrócone na konto bankowe, które należy podać w tym celu.

W zastępstwie kierownika stołówki
Justyna Bloch
j.bloch@lazy.edu.pl
22 757 73 61 wew. 105
W zastępstwie intendenta
Joanna Łomczyk
stolowka@lazy.edu.pl
22 757 73 61 wew. 101Opłaty za obiady
Wrzesień   21   x  7,50 zł  = 157,50 zł (minus odliczenia z marca)


Październik 21 x 7,50 zł= 157,50 zł

Październik 22 x 7,5 = 165 zł (odziały przedszkolne i uczniowie zgłoszeni do opieki w dniu 14.10.2020 r.)