Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami odnośnie informacji pojawiających się w mediach społecznościowych w sprawie prac nad organizacją przyszłego roku szkolnego uprzejmie informuję, że przed nami okres rekrutacji do szkół i oddziałów przedszkolnych. Właściwa rekrutacja ruszy 1 marca br. Będzie ona miała wpływ na kształt naszych planów na nowy rok szkolny.
Aktualnie nie są prowadzone prace nad arkuszami organizacji przyszłego roku szkolnego, natomiast analizujemy potrzeby i możliwości w zakresie liczebności klas, podziału na grupy, zajęć dodatkowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych i kadrowych.
Ponadto informujemy, iż organizacja roku szkolnego przed jej zatwierdzaniem przez organ prowadzący, musi być pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.   
Anna Łupińska
Dyrektor szkoły

Categories: Aktualności