Nasi stypendyści

Koniec półrocza to czas podsumowań i refleksji nad tym, co już udało się osiągnąć, a co jeszcze nas czeka.

Stypendia, które z tej okazji przyznajemy, są formą wyrażenia uznania dla uczniów klas 4-8, ceniących wiedzę, rozwijających zdolności, wytrwale pokonujących trudności, ciekawych świata. Największym ich osiągnięciem jest wiedza, zdobyta dzięki uczeniu się, otwartość umysłów, ćwiczonych każdego dnia, postawy prowadzące do odkrywania prawdy, dobra i piękna. Jak głosił Sofokles, „uczenie się jest rzeczą najszlachetniejszą nawet dla serca”, a Platon już w czasach starożytnych, odkrył, że „kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość”.

Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak wielu uczniów, którzy wcześnie odkryli tę mądrość i pragną się uczyć. Gratulujemy i im, i ich rodzicom. Życzymy, aby grono to stale się powiększało. Wierzymy, że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe korzyści”, a „nauka umacnia wrodzoną siłę” (Horacy).

Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane w ramach środków przeznaczonych w budżecie szkoły na ten cel zgodnie z art. 90g  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz szkolnym regulaminem. W naszej szkole uzyskali je uczniowie ze średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,25, przy czym ocena zachowania nie mogła być niższa niż bardzo dobra. Stypendia zostały przyznane w wysokości uwzględniającej potrzebę realizacji ich funkcji motywacyjnej.

Uczniom z co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym, zostały  przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe.

Stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się ich uczniom klas I-III szkoły podstawowej, tak jak i uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza.

W jaki sposób można je otrzymać?

Wysokość wymaganej średniej ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy, który składa wniosek do komisji stypendialnej. Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi szkoły, który przyznaje stypendium.

Po I półroczu roku szkolnego 2021/2022  stypendia za wyniki w nauce zostały przyznane następującym uczniom:

Klasa 4a
Julia Biała
Maja Drobek
Lena Radomska
Klasa 4b
Maja Bil
Antoni Miao
Lena Chludzińska
Hanna Kornaszewska
Zofia Skarżyńska
Anika Mróz
Anna Krzesińska
Laura Bańdur
Jan Jaworski
Helena Kołakowska
Bartłomiej Łącki
Uczennica NN
Klasa 4c

Urszula Gągała
Adam Balcerkowski
Hubert Kołacz
Michał Rutkowski
Liliana Iskra
Laura Piętka
Klasa 4d
Jan Niesyto
Katarzyna Kulińczak
Lena Tymińska
Liwia Chada
Filip Szmidel
Amelia Orzełowska
Uczennica NN
Klasa 5a
Wiktoria Dzikołowska
Klasa 5b
Bartosz Kaczmarczyk
Jan Rokita
Julia Mazurkiewicz
Zuzanna Baltaziuk
Michał Antoniak
Klasa 5c
Joanna Zapała
Julia Cheda
Klasa 6a
Karolina Kołakowska
Kalina Szum
Wojciech Dudek
Paweł Garwacki
Klasa 6b
Gabriela Gradowska
Natalia Wolska
Klasa 6c
Karolina Mierzwa
Maya Godwani
Adam Czasak
Sara Krzyżanowska
Iga Pazura
Alicja Perłowska
Klasa 7a
Julia Karolak
Aleksandra Kulińczak
Klasa 7b
Jagoda Krzesińska
Maja Świtulska
Zofia Gągała
Oliwia Wójcik

Klasa 8a
Gabriela Dudek
Lien Li
Klasa 8b
Aleksandra Pałyga
Nikola Janiak
Oliwia Kłos
Jakub Sobota
Maciej Kazubski
Klasa 8c
Alicja Kołłątaj-Srzednicka
Michalina Kępińska
Małgorzata Drobek
Klasa 8d
Pola Łącka
Tomasz Kędziora
Michał Szafraniec
Stanisław Knyspel
Szymon Szlichciński
Halina Kalinowska

Stypendia za osiągnięcia sportowe uzyskało dwoje uczniów klas V
:
Jan Baranowski 5a
Julia Cheda 5c

Uczniowie współtworzyli zwycięską drużynę, która zdobyła dla naszej szkoły I miejsce podczas XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych i weźmie udział w Mistrzostwach Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego.

Categories: Aktualności