Rozbudowa ulicy Ks. Słojewskiego na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rolnej w Łazach

Przekazujemy informację z Referatu Dróg i Mostów w Urzędzie Gminy Lesznowola:

,,W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na odcinku ul. Ks. Słojewskiego od ul. Środkowej do ul. Rolnej informuję, że w/w odcinek drogi jest wyłączony z ruchu wraz z przyległymi do pasa drogowego zatokami parkingowymi oraz wjazdem na teren szkoły od strony ul. Słojewskiego. W związku z utrzymującym się ruchem parkingowym oraz prowadzonymi przy użyciu sprzętu ciężkiego robotami we wskazanych miejscach dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Prosimy o poinformowanie pracowników szkoły oraz rodziców o konieczności korzystania z dostępnej infrastruktury drogowej od strony ul. Rolnej, ul. Łączności oraz ul. Irysowej.

Z poważaniem,

Jacek Sulej

Referat Dróg i Mostów

Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

tel. (22) 70 89 145; (22) 70 89 207″

Categories: Aktualności