Zmiany w kalendarzu roku szkolnego

W związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym w roku szkolnym 2019/2020 ulega zmianie Kalendarz roku szkolnego 2019/20 – zajęcia dydaktyczne w dniach 21,22,23 kwietnia 2020 r.  odbywają się zgodnie z planem. 

Categories: Bez kategorii