„AKCJA ZIMA 2022” w Szkole Podstawowej w Łazach


Zapisy do 21.01.2022 r.

Termin półkolonii: 31.01-11.02.2022 r., w godzinach 7.30-17.00 

Zajęcia w ramach półkolonii będą prowadzone w budynku przy Słojewskiego  1 

Tygodniowy koszt akcji = 230,00 zł 

Zapisu dokonać można tylko i wyłącznie na cały tydzień. 

Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem półkolonii

„AKCJA ZIMA 2022” oraz  
z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII „AKCJI ZIMA 2022”. 

Na czas półkolonii będzie można wykupić obiad dla uczestników w cenie 7 zł/1 obiad. 

  • Nie ma możliwości odwołania obiadu w czasie trwania półkolonii. 

ZASADY ZAPISU: 

  1. Zapisów  na półkolonie można dokonać przynosząc komplet dokumentów do  sekretariatu szkoły
  1. UWAGA! Ilość miejsc jest limitowana: 

– w I tygodniu – 35 osób, 

– w II tygodniu – 35 osób 

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.  

  1. W celu zapisu dziecka/dzieci należy złożyć poniższe dokumenty

–  KARTA KWALIFIKACYJNA  

– potwierdzenie dokonania opłaty za AKCJĘ ZIMA 2022 w kwocie 230,00 zł/ 1 tydzień 

Tylko złożenie łącznie tych dwóch dokumentów gwarantuje wpisanie uczestnika na listę półkolonii.  

KARTA KWALIFIKACYJNA, PROCEDURY, PROGRAM PÓŁKOLONII, STOSOWNE OŚWIADCZENIA dostępne są na stronie internetowej szkoły. 

  1. Postanowieniem Regulaminu Półkolonii Akcja Zima 2022 – nie przewiduje się zwrotu opłaty wniesionej za półkolonie. 
  2. Oświadczenia rodziców/opiekunów – należy je złożyć w pierwszym dniu półkolonii; jeśli uczestnik zapisany jest na kilka tygodni AKCJI ZIMA na początku każdego tygodnia rodzic/opiekun składa nowe oświadczenie z aktualną datą 

Wpłata ZA PÓŁKOLONIE  (230 zł) dokonać należy na poniższe konto bankowe: 

Numer konta:  29 8022 0000 2001 0005 0135 0004

w tytule wpisując: Imię i nazwisko dziecka, tytułem:  AKCJA ZIMA 2022  

Wpłata za obiady oddzielnie

Numer konta:  29 8022 0000 2001 0005 0135 0004

w tytule wpisując: Imię i nazwisko dziecka, tytułem:  obiady AKCJA ZIMA 2022  

Opłata za półkolonie zawiera opłaty za: bilety wstępu, autokary podczas wyjazdów 

ZAPRASZAMY!  

Categories: Aktualności