Dla rodziców i uczniów

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła będzie zamknięta do dnia 10 kwietnia 2020 r., a zajęcia będą prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z rozpoznania sytuacji w naszej szkole wynika, że jest to możliwe z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz szkolnej chmury.
Przygotowaliśmy dla uczniów poradnik, jak odnaleźć materiały do nauki, jak z nich korzystać.: http://lazy.edu.pl/index.php/poradnik/ oraz jak organizować sobie naukę: http://lazy.edu.pl/index.php/nauka-zdalna/

Od środy 25 marca rozpoczynamy zajęcia, podczas których będziemy realizować podstawę programową, co jest związane z wprowadzaniem nowych zagadnień i informacją zwrotną na temat postępów. Stworzyliśmy warunki do pracy zespołowej i indywidualnej uczniów, rozwijania ich zainteresowań oraz pomocy w nauce. Zachęcamy uczniów do aktywności i kreatywności, zamierzamy ich za to doceniać.

Realizację zadań szkoły będziemy od 25 marca dokumentować w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciele będą na bieżąco udzielać uczniom pomocy i wskazówek. Niektóre lekcje będą prowadzone on-line, o czym wychowawcy poinformują Państwa na bieżąco, a uczniowie klas 4-8 otrzymają zaproszenia w TEAMS. Kształcenie z użyciem monitorów ekranowych będzie przemienne z kształceniem bez ich użycia.

Materiały do nauki, tak jak w ubiegłym tygodniu, będziemy zamieszczać na platformie Office 365, korzystając z narzędzi Teams, OneNote (klasy 4-8) oraz w dzienniku lekcyjnym i innych komunikatorach (klasy 1-3 i oddziały przedszkolne).  

Uczniowie mogą w TEAMS nawiązać kontakt online ze swoimi nauczycielami i szkolnymi specjalistami, zadawać pytania o sposób rozwiązania zadań, uzyskiwać informację zwrotną na temat wykonanych prac itp.
Nauczyciele wykorzystują  zasoby elektroniczne i medialne, np. www.epodreczniki.pl, strony internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz uznane przez nich za wartościowe. Na bieżąco modyfikują programy nauczania odpowiednio do warunków ich realizacji i potrzeb uczniów. Na poziomie klas zadbaliśmy o równomierne rozłożenie nowych treści w poszczególnych dniach tygodnia, z uwzględnieniem możliwości podejmowania przez uczniów intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Zależy nam na wymianie informacji z uczniami i rodzicami.
Uczniowie mogą wykorzystywać szkolną platformę Office 365 do współpracy w klasie i wzajemnej pomocy w nauce.

Dziękuję wszystkim Rodzicom za zachęcanie swoich dzieci w minionym tygodniu do podejmowania różnych aktywności on-line. Proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali naszych Uczniów i ich Nauczycieli w tych działaniach.

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia
Anna Łupińska

Categories: Aktualności

Dodaj komentarz