Franciszek Płecha

Franciszek Płecha z klasy 6c ma znaczące osiągnięcia sportowe w judo. Jest zdobywcą I miejsca w zawodach judo. Zdobył tytuł mistrza Warszawy w swojej kategorii wiekowej i wagowej podczas Otwartych Mistrzostw Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego. 

Z wielkim zaangażowaniem i w bardzo szybkim tempie rozwija swoje pasje sportowe, systematycznie wzbogaca swoje umiejętności. Rozwijanie zainteresowań sportowych łączy z sumiennym wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskuje co roku świadectwo z wyróżnieniem. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. 

Rodzice informują szkołę o jego sukcesach sportowych, które są powodem do dumy całej szkolnej społeczności i środowiska lokalnego. Zdjęcia pucharów i dyplomów Franciszka publikowane są na stronie internetowej szkoły.

Osiągnięcia Franciszka przyczyniają się do promocji szkoły i gminy Lesznowola.