Konsultacje dla ósmoklasistów

Drodzy ósmoklasiści,
od 25 maja br. organizujemy w szkole bezpośrednie konsultacje z nauczycielami, zgodnie ze zgłoszonymi przez Was potrzebami.  Uzyskacie dzięki nim wsparcie w przygotowaniach do egzaminów oraz pomoc w zaliczeniu materiału na oceny, które będą dla Was satysfakcjonujące na świadectwie ukończenia szkoły. Pamiętajcie o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w okresie pandemii COVID-19 oraz o przyniesieniu na pierwsze konsultacje oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

Do osób, które zgłosiły/zgłoszą udział w konsultacjach zostały/zostaną wysłane potrzebne dokumenty i grafik zajęć.

Na konsultacje w kolejnym tygodniu można się zgłaszać najpóźniej do środy w tygodniu poprzedzającym, do g. 16.00.

Zajęcia są organizowane zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Categories: Aktualności