Obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach w dniach 18 – 20 maja 2022 r. ul. H. Słojewskiego 1

18 maja 2022 r. – Święto szkoły, Dzień Patrona

g. 12.00
Msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny  w Magdalence z udziałem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

g. 13.30

 Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów pt. „Mały Książę odnaleziony… czyli wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta”

20-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach – podsumowania i refleksje

19 maja 2022 r.

Festiwal Nauki – pokazy dla uczniów klas 1-3

g. 9.35 – 10.20 – klasy 1

g. 10.30 – 11.15 – klasy 2

g. 11.35 – 12.20 – klasy 3

Program Festiwalu Nauki

Stanowiska tematyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych:

 • Podstawy mikroskopowania
 • Jak zbudowany jest człowiek?
 • Jak działają zmysły?
 • Doświadczenia fizyczne
 • Doświadczenia chemiczne
 • Jak to działa?
 • Krzywe Lissajous
 • Gry i zabawy logiczne
 • Tornado w butelce
 • Suchy lód
 • Płyn nienewtonowski
 • Gumowe jajko
 • Mój zielnik
 • Druk 3d
 • Jak działa studio TV?
 • Zajęcia robotyczne

Doświadczenia i pokazy dla swoich młodszych koleżanek i kolegów przygotowują uczniowie klas 4 – 8 wraz z nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Piknik w ramach projektu unijnego „Wiedza na 6” dla uczniów klas 4-6

g. 9.35– 10.30 – klasy 4

g. 10.35 – 11.30 – klasy 5

g. 11.35 – 12.35 – klasy 6

Program Pikniku:

 • Warsztaty małego elektronika,
 • Warsztaty programowania z LEGO prowadzone w formie interaktywnego pokazu – uczniowie decydują, co budują z instruktorem, razem szukają odpowiednich klocków
  i montują wspólną maszynę, następnie ją programują, dopasowując odpowiednie elementy ruchu silników,
 • Półgodzinny pokaz eksperymentów chemicznych,
 • Strefa animacyjna prowadzona przez animatorkę oraz występ iluzjonisty.

Uczniowie są proszeni o zbiórkę 5 minut przed rozpoczęciem pokazów w salach, gdzie według planu odbywają się lekcje i udanie się pod opieką nauczyciela na dziedziniec.


Koncert chóru szkolnego
g. 18.00 – występ chóru Primus dla rodziców – sala D26 

20 maja 2022 r. – zawody sportowe oraz podsumowanie działań podejmowanych w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa

Zawody sprinterskie na 60 metrów

g.. 8.40- 9.25 (druga godzina lekcyjna) – klasy 4  

g. 9.35– 10.20 (trzecia godzina lekcyjna) – klasy 5 – 6 

g. 10.30– 11.15 (czwarta godzina lekcyjna) – klasy 7- 8  

W zawodach bierze udział dwóch najszybszych chłopców i dwie najszybsze dziewczyny 
z każdej klasy, wyłonieni wcześniej w klasach drogą eliminacji. 

Za przyprowadzenie uczniów danej klasy odpowiedzialni są nauczyciele uczący
na wskazanej godzinie lekcyjnej (uczniowie startujący w biegu rywalizują, a pozostała część klasy kibicuje). Uczniowie startujący w biegu przebierają się na przerwie przed godziną lekcyjną (startową). 

Mecz piłki nożnej

g. 11.35 – 12.20 – mecz piłki nożnej (nauczyciele kontra uczniowie) 

Nauczyciel, który bierze udział w meczu, przychodzi na 5 godzinie lekcyjnej na halę sportową razem z klasą, z którą ma w tym czasie lekcję. 

Uczniowie zasiadają na trybunach (kibicują). Pozostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Podsumowanie działań w szkole podejmowanych w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów

g. 9.35-10.20 – – spotkanie dwóch klas 4 z policjantem: przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową,
g. 10.30-11.15 – spotkanie dwóch klas 4 z policjantem: przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

g. 11.35- 15.25 – zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa w klasach 8 z wykorzystaniem alkogogli, warsztaty z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Koncert akordeonistów i melodystów
g.
17.00 – występ uczniów – akordeonistów  i melodystów z klas 3 i 4 dla rodziców – sala D26.

Categories: Aktualności